HARMONOGRAM EGZAMINÓW

(01.02.2021 r. – 10.02.2021 r.)

Kierunek : Architektura

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Matematyka dr Irena Wistuba 01.02.2022r. 9:00   pisemny
Geometria  wykreślna mgr inż. arch. Maciej Sołtysik 04.02.2022r 14:45 302 Pisemny
II / 3 Mechanika budowli dr inż. Norbert Buba 04.02.2022r 13:30 A320 Pisemny/ustny
  Fizyka budowli dr inż. Jan Rubin 02.02.2022r 9:00 202 Pisemny
Historia architektury powszechnej dr inż. arch. A. Bednarski 01.02.2022r 12:00 301 Pisemny
III/5 Podstawy planowania miast dr inż. arch. A. Bednarski 01.02.2022r 11:00 301 Pisemny
Projektowanie urbanistyczne dr inż. arch. Marek Janik 02.02.2022r 9:30 zoom Pisemny
IV/7 Konstrukcje budowlane mgr inż. Andrzej Kuc 03.02.2022r 15:30 302 Pisemny

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(18.02.2020 r. – 24.02.2020 r.)

Kierunek : Architektura

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Matematyka dr Irena Wistuba 19.02.2022r 9:00   pisemny
Geometria  wykreślna mgr inż. arch. Maciej Sołtysik 18.02.2022r 14:45 302 Pisemny
II / 3 Mechanika budowli dr inż. Norbert Buba 25.02.2022r 13:30 A320 Pisemny
  Fizyka budowli dr inż. Jan Rubin 22.02.2022r 9:00 202 Pisemny
Historia architektury powszechnej dr inż. arch. A.Bednarski 22.02.2022r 10:00 301 Pisemny
III/5 Podstawy planowania miast dr inż. arch. A. Bednarski 22.02.2022r. 9:00 301 Pisemny
Projektowanie urbanistyczne dr inż. arch. Marek Janik 22.02.2022r 9:30 zoom Pisemny
IV/7 Konstrukcje budowlane mgr inż. Andrzej Kuc 22.02.2022r 9:00 302 pisemny

 

Skip to content