HARMONOGRAM EGZAMINÓW

(01.02.2021 r. – 10.02.2021 r.)

Kierunek : Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Psychologia widzenia dr hab. Kazimierz Frączek 1.02.2022r. 13:00 206 pisemny
Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa dr Wiesława Ostrowska 1.02.2022r. 15:55 206 Ocena

 projektu

Fotografia dr Gabriela Habrom-Rokosz 2.02.2022r. 11:00 301 ustny
II / 3 Historia sztuki oraz wnętrz i mebli dr Karolina Stanieczek 2.02.2022r. 12:00 305 ustny
Ergonomia dr Wiesława Ostrowska 1.02.2022r. 10:15 206 Ocena

 Projektu

III/5 Projektowanie i aranżacja wnętrz dr Wiesława Ostrowska 1.02.2022r. 15:05 206 Ocena

 projektu

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(18.02.2021 r. – 24.02.2021 r.)

Kierunek : Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Psychologia widzenia dr hab. Kazimierz Frączek 22.01.2022r. 13:00 206 pisemny
Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa dr Wiesława Ostrowska 22.01.2022r. 16:00 206 Ocena

 projektu

Fotografia dr Gabriela Habrom-Rokosz 23.01.2022r. 11:00 301 Ustny
II / 3 Historia sztuki oraz wnętrz i mebli dr Karolina Stanieczek 23.01.2022r. 12:00 305 Ustny
Ergonomia dr Wiesława Ostrowska 22.01.2022r. 16:30 206 Ocena

 projektu

III/5 Projektowanie i aranżacja wnętrz dr Wiesława Ostrowska 22.01.2022r. 17:00 206 Ocena

 projektu

 

Skip to content