KIERUNEK: ADMINISTRACJA TERMIN OBRON OD 04.07.2022 r. DO 06.07.2022r.

LP PROMOTOR RECENZENT DATA PRZEWODNICZĄCY Forma obrony
stacjonarnie
Stacjonarne
1 prof. dr hab. Lidia Zacharko

 

dr Jacek Pierzchała 05.07.2022 r.

Godz. 9.00

Sala 339

dr Dariusz Chojecki Kolejność obron studentów ustalona przez promotora
2 prof. dr hab. Krzysztof Zuba dr Paweł Bednarski 04.07.2022 r.

Godz. 9.00
Sala 339

dr Dariusz Chojecki Kolejność obron studentów ustalona przez promotora
3 dr Paweł Bednarski

 

prof. dr hab. Krzysztof Zuba 04.07.2022 r.

Godz. 13.00
Sala 339

dr Dariusz Chojecki Kolejność obron studentów ustalona przez promotora
4 dr Jacek Pierzchała

 

dr Łukasz Karaś 06.07.2022 r.

Godz. 13.00
Sala 339

dr Dariusz Chojecki Kolejność obron studentów ustalona przez promotora

 

Skip to content