KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA TERMIN OBRON OD 06.07.2022 r. DO 07.07.2022r.

LP PROMOTOR RECENZENT DATA I GODZINA OBRONY PRZEWODNICZĄCY Forma obrony
stacjonarnie
Stacjonarne
1 dr hab. Piotr Olender

 

dr Zbigniew Wieczorek 07.07.2022 r.

Godz. 9.00
Sala 339

dr Dariusz Chojecki Kolejność obron studentów ustalona przez promotora
2 dr Łukasz Karaś

 

dr Jacek Pierzchała 06.07.2022 r.

Godz. 9.00
Sala 339

dr Dariusz Chojecki Kolejność obron studentów ustalona przez promotora
3 dr Zbigniew Wieczorek dr hab. Piotr Olender

 

07.07.2022 r.

Godz. 13.00
Sala 339

dr Dariusz Chojecki

 

Kolejność obron studentów ustalona przez promotora

 

Skip to content