Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

Numer
sali
 

Forma egz.

 

II

Język obcy mgr Małgorzata Skwarecka 16.09.2022

 

10.00

 

228 pisemna
ustna
mgr Joanna Marchwiak 16.09.2022

Grupa weekendowa

10.00 224 pisemna
ustna
Prawo administracyjne prof. dr hab. Lidia Zacharko

 

13.09.2022 r. 16.00 320 pisemna
Prawo administracyjne prof. dr hab. Lidia Zacharko

 

13.09.2022 r.

Grupa weekendowa

16.00 320 pisemna
Postępowanie

administracyjne

dr Łukasz Karaś 16.09.2022 14.00 330 ustna
Postępowanie

administracyjne

dr Łukasz Karaś 16.09.2022

Grupa weekendowa

16.00 330 ustna
Prawo gospodarcze mgr Krzysztof Kaczorowski

 

06.09.2022 r. 17.00 320 ustna
Prawo gospodarcze mgr Krzysztof Kaczorowski

 

11.09.2022 r.
Grupa weekendowa
11.00 317 ustna
Prawo karne mgr Aleksandra Sobik

 

05.09.2022 18.00 320 pisemna
Prawo karne mgr Aleksandra Sobik

 

05.09.2022

Grupa weekendowa

18.30 320 pisemna
Skip to content