Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

Numer
sali
 

Forma egz.

 

I

Wstęp do psychologii

społecznej i socjologii

dr inż. Sabina Musioł 05.09.2022 r. 17.00

 

325 ustna
Wstęp do psychologii

społecznej i socjologii

dr inż. Sabina Musioł 05.09.2022
Grupa weekendowa
17.00

 

325 ustna
Nauka o administracji

 

dr Mariusz Koroblowski 07.09.2022 11.00-12.00 320  pisemna
Nauka o administracji

 

dr Mariusz Koroblowski 11.09.2022
Grupa weekendowa
11.00-12.00 317  pisemna
Podstawy bezpieczeństwa państwa mgr Adam Kurek 09.09.2022 r.

 

18.00 330 pisemna
Podstawy bezpieczeństwa państwa mgr Adam Kurek 09.09.2022 r.
Grupa weekendowa
18.00 330 pisemna
Skip to content