Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

Numer
sali
 

Forma egz.

 

II

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej dr Henryk Kretek 17.09.2022 9.00 320 ustna
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej dr Henryk Kretek 17.09.2022
Grupa weekendowa
9.00 320 ustna
System bezpieczeństwa

narodowego

mgr Tomasz Pielczyk 05.09.2022 r. 16.30 330 pisemna
System bezpieczeństwa

narodowego

mgr Tomasz Pielczyk 11.09.2022 r.
Grupa weekendowa
10.00 331 pisemna
Strategia i polityka

bezpieczeństwa

mgr Adam Kurek 09.09.2022 r. 17.00 330 pisemna
Strategia i polityka

bezpieczeństwa

mgr Adam Kurek 09.09.2022 r.
Grupa weekendowa
17.00 330 pisemna
Język obcy mgr Joanna Marchwiak

 

16.09.2022 r. 10.00 224 pisemna
ustna
mgr Małgorzata Skwarecka

 

16.09.2022 r.
Grupa weekendowa
10.00 228 pisemna
ustna
Skip to content