Instytut Kultury Fizycznej informuje, że obrona prac dyplomowych w dniu 13-07-2016 r. odbędzie się według następującej kolejności:

9.00

promotor- prof. dr hab. Joachim Raczek

recenzent- dr hab. Jarosław Cholewa

10.00

promotor- dr Andrzej Samołyk

recenzent- dr hab. Jarosław Cholewa

11.00

promotor- dr hab. Jarosław Cholewa

recenzent- dr Andrzej Samołyk

12.00

promotor- dr Danuta Nowosielska- Swadźba

recenzent- dr Andrzej Samołyk

12.30

promotor- dr Marcin Kunicki

recenzent- dr Andrzej Samołyk