Zajęcia z mgr Magdaleną Liszką na kierunku Pielęgniarstwo w dniu 20-02-2018 r. o godz. 15.05-16.35 oraz 16.45-18.20 są odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony w późniejszym terminie.