W dniach 10, 11, 12 czerwca 2019 r. od godziny 9.30  odbędzie się rejestracja pracy dyplomowej (kompletnej dokumentacji) do obrony dla studentów III roku kier. Administracja. Proszę dokładnie zapoznać się z „Warunkami przystąpienia studentów do egzaminu dyplomowego” zamieszczonymi na stronie internetowej PWSZ. Prace rejestrować należy w Dziale Obsługi Studenta w pok. 131-2. Student rejestruje pracę OSOBIŚCIE.