Studenci I roku kier. Architektura mogą zgłaszać się po odbiór indeksu do Działu Obsługi Studenta w pok. 131-2 w godz. od 9.30 do 14.00.