Select Page

Autor: anna.czekala

NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA – sem. letni 2017-2018

🔊 Czytaj Osoby zainteresowane złożeniem wniosku na świadczenia pomocy materialnej na semestr letni 2017/2018 informuję jak niżej: WYMAGANE D-TY DO WNIOSKÓW NA STYPENDIA na sem.letni 17-18 Proszę o zastosowanie się do zaleceń w załączonym komunikacie, który zawiera terminy, godziny urzędowania oraz zakres wymaganych dokumentów.   Dodano: Anna Czekała, dn. 29.11.2017r. tel. 32/415 50 20 wew. 195...

więcej

ODBIÓR DECYZJI W SPRAWIE STYPENDIUM – sem.zimowy 2017/2018

🔊 Czytaj Studenci, którzy składali na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tj : stypendium socjalne, stypendium specjalne dla niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, jednorazowe zapomogi, PROSZENI SĄ O OSOBISTE ODEBRANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ZA OKAZANIEM DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI w nieprzekraczalnym terminie od 27.10.2017r. do dnia 02.11.2017r. w godzinach urzędowania Referatu ds. Socjalnych: pn. – czw. 8.00 – 13.30, pt. 10.00 – 15.30   dodano: Dział Obsługi Studenta- Referent Anna Czekała,...

więcej

Stypendia socjalne ze względu na dochód – przedłużony termin

🔊 Czytaj  KOMUNIKAT DOT. WNIOSKÓW NA STYPENDIA  W związku z nieznaczną ilością złożonych wniosków na stypendia socjalne (dot. wyłącznie stypendiów przyznawanych ze względu na dochód w rodzinie studenta), decyzją władz uczelni przedłuża się termin składania w/w podań ostatecznie do dnia 17.10.2017r. (wg godzin urzędowania Referatu ds. Socjalnych).  W/w termin jest ostateczny i nie zostanie ponownie przedłużony !!! Pozostałe wnioski na stypendia rektora oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych będą przyjmowane bez zmian w terminie ostatecznym tj. do dnia 13.10.br. do godz. 15.30.    Sporządziła: Anna Czekała, dn. 11.10.2017 r.  ...

więcej

Kategorie

Recent Tweets

Archiwa