Select Page

Autor: anna.czekala

WNIOSKI NA STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA 2018/2019

🔊 Czytaj Komunikat dot. składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019   Studentów zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019 informujemy, iż termin składania podań ustala się nieprzekraczalnie do dnia 12.09.2018r.  Jednocześnie informujemy, iż wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą opiniowane przez Senat Uczelni. Druki wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania są dostępne na stronie internetowej Naszej Uczelni pod adresem jak niżej: https://student.pwsz.raciborz.edu.pl/pomoc-materialna/druki-do-pobrania/ bądź na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz ze szczegółową informacją dot. kryteriów ich przyznawania pod adresem jak niżej: https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019,akcja,print.html Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia należy składać w pokoju 137 od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 14.00 oraz w piątki do godz. 10.30 – 15.30.   Dodano, 02.07.2018r. Anna...

więcej

PRZEWODNIK PO STYPENDIACH

🔊 Czytaj PRZEWODNIK PO STYPENDIACH   Informacje w sprawie składania wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych dla studentów na rok akademicki 2018/2019 są udostępnione na portalu studenckim pod zakładką :Pomoc – Pomoc materialna”.  Zakres wymaganych dokumentów do wniosków obejmuje zakładka „Formalności”, załączniki wymagane do wniosku są do pobrania w zakładce „druki do pobrania”, natomiast wszelkie przepisy związane z przyznawaniem pomocy materialnej zawiera aktualizowana na bieżąco zakładka „akty prawne” – tu znajdziecie m.in. informacje dot. progu dochodu na osobę w rodzinie do stypendium socjalnego w już opublikowanym zarządzeniu rektora na przyszły rok akademicki.   Wszelkie pytania proszę kierować  na: anna.czekala@pwsz.raciborz.edu.pl 32/415 50 20 wew. 195   Dodano: Anna Czekała,...

więcej

Kategorie

Recent Tweets

Archiwa