Kierunek : Automatyka i Robotyka

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot

Egzaminator

Data Godzina Nr sali Forma egz.
I / 1 Matematyka ogólna dr Julian Kuklewski 14.02.2016 r. 12.00
Fizyka ogólna dr Romulad Awsiuk 12.02.2016 r. 14.00 A 324 ustny
Mechanika ogólna dr inż. Norbert Buba 19.02.2016 r. 15.30
II / 3 Matematyka ogólna dr Julian Kuklewski 14.02.2016 r. 14.00
Podstawy automatyki i teorii sterowania dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski 13.02.2016 r. 10.00
III/5 Teoria systemów i sygnałów dr inż. Małgorzata Kuchta 6.02.2016 r.

20.02.2016 r.

11.55

11.00

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
Programowanie maszyn i systemów wytwórczych (AP) dr hab. inż. Andrzej Baier 13.02.2016 r. 10.00