Studenci III roku kier. Administracja oraz Bezpieczeństwo Państwa, którzy przystępują do egzaminu dyplomowego w dniu 26 września 2019, mogą rejestrować swoje prace dyplomowe w dniu 17 września 2019 (wtorek) w godzinach od 9.30 do 14.00. Miejsce rejestracji prac – Dział Obsługi Studenta pok. 131-2. TERMIN OSTATECZNY!

Proszę bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami przystąpienia do obrony:https://student.pwsz.raciborz.edu.pl/wp-content/uploads/2019/04/Warunki-przyst%C4%85pienia-do-egzaminu-dyplomowego-od-2018_2019-obowi%C4%85zuj%C4%85ce-od-semestru-letniego.pdf

Informacja dot. obron:

Obrony prac dyplomowych – kierunek administracja

Obrony prac dyplomowych – kierunek bezpieczeństwo państwa