W dniach 17, 18, 19 czerwca 2019 r. od godziny 9.30  odbędzie się rejestracja pracy dyplomowej (kompletnej dokumentacji) do obrony dla studentów III roku kier. Bezpieczeństwo Państwa. Proszę dokładnie zapoznać się z „Warunkami przystąpienia studentów do egzaminu dyplomowego” zamieszczonymi na stronie internetowej PWSZ. Prace rejestrować należy w Dziale Obsługi Studenta w pok. 131-2. Student rejestruje pracę OSOBIŚCIE.

UWAGA! Listy dla każdej grupy, na które należy się wpisać na konkretny dzień, posiada starosta roku.