Zapraszam studentów kierunku Bezpieczeństwo państwa, których egzamin dyplomowy odbył się 20.10.2017 oraz 26.10.2017, po odbiór dyplomów ukończenia studiów wyższych (pok. 118).