Zapraszam absolwentów kierunku Bezpiczeństwo państwa do odbioru dyplomu ukończenia studiów.

Dokumenty należy odebrać osobiście w pok. 118  w godzinach od 8.00 do 15.00