Wstęp do psychologii społecznej i socjologii – dr Teresa Jemczura, doc. gr.I (D) 08.06.2017 r. godz. 10.00 sala 217 pisemny, gr. II(W) 10.06.2017 r. godz. 10.00 sala 217 pisemny
Nauka administracji – dr Mariusz Koroblowski gr. I(D) 07.06.2017 r. godz. 9.40 sala 340 pisemny, gr. II(W) 11.06.2017 r. godz. 9.40 sala340 pisemny
Podstawy bezpieczeństwa państwa – mgr Adam Kurek gr. I (D) 14.06.2017 r. godz. 16.30 sala 340 pisemny, gr. II (W) 18.06.2017 r. godz. 8.00 sala 340 pisemny