Wiedza o państwie i prawie – dr hab. Rafał Riedel gr. I  02.02.2017 r. godz. 15.00 sala 326 forma egzaminu ustny
gr. II 02.02.2017 r. godz. 17.00 sala 326 forma egzaminu ustna

Organizacja i zarządzanie – dr hab. Leszek Karczewski gr. I  03.02.2017 r. godz. 12.00 sala 340 forma egzaminu pisemna
gr. II 03.02.2017 r. godz. 16.00 sala 340 forma egzaminu pisemna

Współczesne systemy polityczne – mgr Aleksandra Zając gr. I  30.01.2017 r. godz. 9.00 sala 340 forma egzaminu pisemna
gr. II 05.02.2017 r. godz. 8.00 sala 217 forma egzaminu pisemna

Teoria bezpieczeństwa – mgr Zbigniew Dyk gr. I  30.01.2017 r. godz. 16.00 sala 138 forma egzaminu pisemna
gr. II 05.02.2017 r. godz. 16.00 sala 317 forma egzaminu pisemna