Język angielski – mgr Katarzyna Stadnik 07.06.2017 r. godz. 9.00-10.00 pisemny, godz. 13.00 ustny sala 225
Język angielski – mgr Joanna Marchwiak 07.06.2017 r. godz. 9.00-10.00 pisemny, godz. 13.00 ustny sala 224
Język angielski – mgr Małgorzata Skwarecka 07.06.2017 r. godz. 9.00-10.00 pisemny godz. 13.00 ustny sala 219
Język angielski – mgr Iweta Draszczyk 07.06.2017 r. godz. 9.00-10.00 pisemny godz. 13.00 ustny sala 222
Język angielski – Katarzyna Chłosta 07.06.2017 r. godz. 9.00-10.00 pisemny godz. 13.00 ustny sala 227
Język niemiecki – mgr Alina Zimna 07.06.2017 r. godz. 9.00-10.00 pisemny godz. 13.00 ustny sala 223
Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE – dr hab. Rafał Riedel gr. I 23.06.2017 r. godz. 13.00 sala 340 pisemny, gr.II 23.06.2017 r. godz. 15.00 sala 340 pisemny
Polityka bezpieczeństwa – dr hab. Rafał Riedel gr. I 09.06.2017 r. godz. 14.00 sala 340 pisemny, gr. II09.06.2017 r. godz. 16.00 sala 340 pisemny
System bezpieczeństwa narodowego – mgr Anna Szymanek gr. II 10.06.2017 r. godz. 9.00 sala 340 pisemny