%MINIFYHTML6c5b7418a6cf386a34e8aacb6465aaec7%

Logistyka i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – mgr Krzysztof Szydłowski gr.I, II (D) 07.06.2017 r. godz.16.00 sala 326 ustny, gr. III (W) 10.06.2017 r. godz. 9.00 sala 330 ustny
Ochrona praw człowieka – dr Grzegorz Gozdór gr. I, II (D) 26.06.2017 r. godz. 9.00 sala 330 ustny, gr. III(W) 24.06.2017 r. godz. 12.00 sala 330 ustny
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych – dr hab. Radosław Koper gr.I,II (D) 09.06.2017 r. godz. 12.00 sala330 ustny, gr. III (W) 09.06.2017 r. godz. 15.00 ustny
Zwalczanie terroryzmu – dr Joanna Stojer-Polańska gr. I, II (D) 12.06.2017 r. godz. 10.00 sala 326 ustny, gr. III (W) 25.06.2017 r. godz. 9.00 sala 339 ustny