Select Page

Kategoria: Aktualności i komunikaty

Edukacja artystyczna – obrony pracy dyplomowej

Termin obrony prac dyplomowych dla studentów kier. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych został wyznaczony na 02 lipca 2019 (wtorek) o godz. 10.00 na Zamku Piastowskim przy ul. Zamkowej w Raciborzu. Rejestracja prac dyplomowych (kompletnej dokumentacji) do obrony odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 (czwartek) o godz. 9.30 w Dziale Obsługi Studenta w pok. 131-2.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych, uczących się

W ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II istnieje możliwość pomocy uczniom kolegiów i szkół policealnych oraz studentom w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu).

Loading

Kategorie

Archiwa