Select Page

Kategoria: Akty prawne

Zarządzenie nr 112/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zasad wydawania dokumentów związanych z przebiegiem studiów lub kursów i otrzymywaniem świadczeń pomocy materialnej oraz opłat pobieranych za te dokumenty

🔊 Czytaj Zarządzenie nr 112/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zasad wydawania dokumentów związanych z przebiegiem studiów...

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

🔊 Czytaj ZARZĄDZENIE NR 51/2018 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej...

Regulamin studiów

🔊 Czytaj REGULAMIN STUDIÓW – kliknij i pobierz PDF Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/2016 Senatu PWSZ w Raciborzu  z dnia 7 kwietnia 2016 r. 🔊 Czytaj POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przyjęcie w poczet studentów...

Loading

Kategorie

Archiwa