Zajęcia w dniu 10.06.2022 dla I roku WF Historia kultury fizycznej z dr hab. Piotrem Olendrem odbędą się zdalnie.

Zajęcia planowo mają się odbyć o godz. 15.45 jednak ze względu na kłopoty techniczne z połączeniem zdalnym może to być godz. 16.00. Warunki zaliczenia przedmiotu pozostają bez zmian. Osoby, które chcą przesłać pracę zaliczeniową powinny to zrobić do 19.06.2022 r. Po...
Skip to content