Select Page

Kategoria: Instytut Studiów Społecznych

Bezpieczeństwo Państwa III rok – rejestracja pracy dyplomowej do obrony

W dniach 17, 18, 19 czerwca 2019 r. od godziny 9.30 odbędzie się rejestracja pracy dyplomowej (kompletnej dokumentacji) do obrony dla studentów III roku kier. Bezpieczeństwo Państwa. Proszę dokładnie zapoznać się z „Warunkami przystąpienia studentów do egzaminu dyplomowego” zamieszczonymi na stronie internetowej PWSZ. Prace rejestrować należy w Dziale Obsługi Studenta w pok. 131-2.
UWAGA! Listy dla każdej grupy, na które należy się wpisać na konkretny dzień, posiada starosta roku.

Administracja III rok rejestracja pracy dyplomowej do obrony

W dniach 10, 11, 12 czerwca 2019 r. od godziny 9.30 odbędzie się rejestracja pracy dyplomowej (kompletnej dokumentacji) do obrony dla studentów III roku kier. Administracja. Proszę dokładnie zapoznać się z „Warunkami przystąpienia studentów do egzaminu dyplomowego” zamieszczonymi na stronie internetowej PWSZ. Prace rejestrować należy w Dziale Obsługi Studenta w pok. 131-2.

Loading

Kategorie

Archiwa