Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Filozofia z estetyką – Edukacja artystyczna

🔊 Czytaj Pytania egzaminacyjne z filozofii; Główne filozoficzne pytania i opis ich specyfiki. Buddyjskie pytanie o istotę cierpienia i wyzwolenie z cierpienia. Istota pytania o arche. Jońscy filozofowie przyrody,...