Uwaga

Szanowni Państwo informujemy, że nastąpiła zmiana kontaktowego numeru telefonu Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. W związku z powyższym kontakt telefoniczny z Recepcją Domu Studenta będzie możliwy wyłącznie przy użyciu nowego numeru telefonicznego tj. 

+48 664 740 736

  • Kandydaci na studia
    Przydział miejsca w Domu Studenta odbywa się wyłącznie na podstawie WNIOSKU O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA NR 1 PWSZ W RACIBORZU, który jest dostępny za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji PWSZ w Raciborzu lub można go pobrać >>TUTAJ<< . Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta na rok akademicki 2019/2020 należy złożyć osobiście, wyłącznie w sekretariacie DS lub wysłać drogą pocztową na adres Domu Studenta , jednak dopiero po dostaniu się kandydata na listę przyjętych studentów w roku akademickim 2019/2020

  • Studenci mieszkający w Domu Studenta
    Przyznanie miejsca na kolejny rok akademicki odbywa się wyłącznie na podstawie WNIOSKU O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA NR 1 PWSZ W RACIBORZU, który można pobrać >>TUTAJ<< lub w recepcji DS. Wniosek należy złożyć osobiście w sekretariacie akademika. Termin składania wniosków zostanie ogłoszony przez Administratora Domu Studenta.
  • Podstawowe informacje dotyczące zakwaterowania oraz meldowania w DS.
    Wszyscy studenci, którzy otrzymali miejsce w DS zobowiązani są w chwili przyjazdu zgłosić się w recepcji obiektu w celu dokonania zakwaterowania. Ponadto studenci zobowiązani są do zaopatrzenia się we własnym zakresie w komplet pościeli. W związku z  realizacją obowiązku meldunkowego studenci, którzy otrzymali przydział miejsca w DS zobowiązani są osobiście dokonać zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące w organie gminy. Dokładne informacje można uzyskać w recepcji DS.

LISTA KWATERUNKOWA 2019/2020

Osoby, które rezygnują z przydzielonego miejsca w Domu Studenta prosimy
o natychmiastowe zgłaszanie tego faktu w recepcji DS!!!

 

Informuję się, że studentom starającym się o przyznanie miejsca w Domu Studenta przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Kwaterunkowej do przewodniczącego w/w komisji. Odwołanie należy składać drogą pisemną w recepcji akademika.