• Kandydaci na studia
    Przydział miejsca w Domu Studenta odbywa się wyłącznie na podstawie WNIOSKU O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA NR 1 PWSZ W RACIBORZU, który jest dostępny za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji PWSZ w Raciborzu lub można go pobrać >>TUTAJ<< . Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta nr 1 na rok akademicki 2018/2019 należy złożyć osobiście, wyłącznie w sekretariacie DS lub wysłać drogą pocztową na adres Domu Studenta , jednak dopiero po dostaniu się kandydata na listę przyjętych studentów w roku akademickim 2018/2019
    Istnieje możliwość odpłatnego noclegu w okresie trwania egzaminów wstępnych. Osoby zainteresowane proszone są o rezerwację noclegów z wyprzedzeniem osobiście, drogą telefoniczną lub elektronicznie dom.studenta@pwsz.raciborz.edu.pl
  • Studenci mieszkający w Domu Studenta
    Przyznanie miejsca na kolejny rok akademicki odbywa się wyłącznie na podstawie WNIOSKU O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA NR 1 PWSZ W RACIBORZU, który można pobrać >>TUTAJ<< lub w recepcji DS. Wniosek należy złożyć osobiście w sekretariacie akademika. Termin składania wniosków zostanie ogłoszony przez Administratora Domu Studenta.
  • Podstawowe informacje dotyczące zakwaterowania oraz meldowania w DS.
    Wszyscy studenci, którzy otrzymali miejsce w DS zobowiązani są w chwili przyjazdu zgłosić się w recepcji obiektu w celu dokonania zakwaterowania. Ponadto studenci zobowiązani są do zaopatrzenia się we własnym zakresie w komplet pościeli. W związku z  realizacją obowiązku meldunkowego studenci, którzy otrzymali przydział miejsca w DS zobowiązani są osobiście dokonać zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące w organie gminy. Dokładne informacje można uzyskać w recepcji DS.

 

LISTA KWATERUNKOWA 2018/2019

KOMUNIKAT

 

Informuję się, że studentom starającym się o przyznanie miejsca w Domu Studenta przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Kwaterunkowej do przewodniczącego w/w komisji. Odwołanie należy składać drogą pisemną w recepcji akademika.
Osoby, które rezygnują z przydzielonego miejsca w Domu Studenta prosimy o natychmiastowe zgłaszanie tego faktu w recepcji DS!!!