Rekrutacja

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Kandydaci na studia

Przydział miejsca w Domu Studenta odbywa się wyłącznie na podstawie WNIOSKU O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU, który jest dostępny za pośrednictwem SYSTEMU INTERNETOWEJ REKRUTACJI PWSZ w Raciborzu

Termin rekrutacji; indywidualnie w zależności od przebiegu rekrutacji na studia w PWSZ w Raciborzu.

Pobrany WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU należy czytelnie wypełnić oraz własnoręcznie podpisać. Następnie wypełniony oraz podpisany wniosek należy zeskanować i przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem SYSTEMU INTERNETOWEJ REKRUTACJI PWSZ w Raciborzu jednak dopiero po dostaniu się kandydata na listę przyjętych studentów w roku akademickim 2021/2022.

Kontakt z Domem Studenta PWSZ w Raciborzu: dom.studenta@pwsz.raciborz.edu.pl lub telefonicznie z pracownikiem recepcji obiektu +48 664 740 736.

 

Studenci PWSZ w Raciborzu lub mieszkający w Domu Studenta

Przyznanie miejsca na kolejny rok akademicki odbywa się wyłącznie na podstawie WNIOSKU O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU, który można pobrać tutaj.

Termin rekrutacji; 10.05.2021r. – 15.09.2021r.

Pobrany WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU należy czytelnie wypełnić oraz własnoręcznie podpisać. Następnie wypełniony oraz podpisany wniosek należy zeskanować i przesłać wyłącznie drogą elektroniczną w postaci załącznika na adres e-mail: dom.studenta@pwsz.raciborz.edu.pl . (plik PDF, ostatecznie dopuszcza się w formie zdjęcia/fotografii).

 

Podstawowe informacje dotyczące zakwaterowania oraz meldowania w DS.
Wszyscy studenci, którzy otrzymali miejsce w DS zobowiązani są w chwili przyjazdu zgłosić się w recepcji obiektu w celu dokonania zakwaterowania. Ponadto studenci zobowiązani są do zaopatrzenia się we własnym zakresie w komplet pościeli. W związku z  realizacją obowiązku meldunkowego studenci, którzy otrzymali przydział miejsca w DS zobowiązani są osobiście dokonać zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące w organie gminy. Dokładne informacje można uzyskać w recepcji DS.

Osoby, które rezygnują z przydzielonego miejsca w Domu Studenta prosimy
o natychmiastowe zgłaszanie tego faktu w recepcji DS!!!

 

Informuję się, że studentom starającym się o przyznanie miejsca w Domu Studenta przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Kwaterunkowej do przewodniczącego w/w komisji. Odwołanie należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: dom.studenta@pwsz.raciborz.edu.pl

 

Skip to content