Zajęcia z dr Agnieszką Kosmol- Żok w terminie 18-05-2019 r. są odwołane.

UWAGA II rok WF w tym czasie realizuje obowiązkowe zajęcia z mgr K.Szydłowskim (informacja w osobnym komunikacie)