W piątek dn. 16-02-2018 w godz. od 9.00 do 10.00 w sali 221 przy ul. Słowackiego odbędą się konsultacje (II termin zaliczeń) z p. dr Barbarą Piechaczek.