Sekretariat Instytutu Kultury Fizycznej informuje, że zajęcia z dr Danutą Nowosielską- Swadźba zostają odwołane w dniach:

WF I rok 01-12-2016 r. g. 8.00-9.30, 9.40-11.10 (gr. 1, 2) Przedmiot- Technologia informacyjna – termin odrobienia zajęć podany zostanie w późniejszym terminie

TiR I rok 01-12-2016 r. g. 12.05-14.00 Przedmiot- Biologia – termin odrobienia zajęć zostany podany w późniejszym terminie