Zajęcia z dr Danutą Nowosielską- Swadźba w terminie 10-01-2020 r. są odwołane.