dr Dariusz Michta – zaliczenie poprawkowe – grupa stacjonarna weekendowa 18.02.2017 r. godz. 8.00 sala 138
– grupa stacjonarna 15.02.2017 r. godz. 8.00 sala 138