Informujemy o terminach warunkowych z dr hab. Iloną Pokorą:

  • zaliczenie- 01-06-2017 r.    g. 13.20   (45′) s. 319
  • zaliczenie- 03-06-2017 r.   g. 11.20    (45′) s. 319
  • egzamin- 22-06-2017 r.     g. 10.30             s. 340