Dodatkowe konsultacje z dr hab. Iloną Pokorą odbędą się w dniu 28-06-2017 r. g. 12.00 s. 319