Informujemy, że zajęcia z dr hab. Jarosławem Cholewą dla I roku z przedmiotu Podstawy rekreacji w dniu 06-10-2017 r. g. 11.15-13.35  są odwołane. Termin odrobienia zajęć 13-10-2017 r. g. 14-15.30