W sesji egzaminacyjnej 07-30.06.2017 r. dr hab. Piotr Olender dostępny jest we wtorki i czwartki w godz. 11.00-12.00