Zajęcia z dr Jarosławem Gasilewskim w dniu 05-11-2017 r. z przedmiotu Lekkoatletyka są odwołane. Termin odrobienia zajęć:
– I rok 27-11-2017 r. g. 15-16.30 stadion PWSZ
– II rok 20-11-2017 r. g. 15-15.45 stadion PWSZ