Zajęcia z dr Jarosławem Gasilewski w dniu 05-11-2017 r. dla kierunku wychowanie fizyczne I rok z przedmiotu lekkoatletyka dla grupy
sportowej (g. 11.15- 12.45) odrobione zostaną 13-11-2017 r. g. 15-16.30
oraz (g. 13.15- 14.10) odrobione zostaną 20-10-2017 r. g. 15-15.45