%MINIFYHTMLb99f60f669b62e21ca58f9656568d1097%

Pracownik:

mgr Anna Kocoń – Śliwa, gab. A 132 tel. 32 415 50 20 wew. 181, email: anna.sliwa@pwszrac.pl

mgr Katarzyna Kasowska, gab. A 130 tel. 32 415 50 20 wew. 175, email: katarzyna.kasowska@pwszrac.pl

mgr Patrycja Węgorowska, gab. A 132 tel. 32 415 50 20 wew. 184, email: patrycja.wegorowska@pwszrac.pl

mgr Patrycja Węgorowska

Kierunki:

I rok nabór 2017-2020,
II rok nabór 2016-2019

 • Wychowanie Fizyczne
 • Turystyka i Rekreacja
 • Architektura
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

III rok nabór 2015-2018

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Godziny załatwiania spraw studenckich:

poniedziałek – czwartek 9.30 – 14.00

piątek 9.30 – 16.00 (w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Dział czynny do godz. 15.30)

mgr Anna Kocoń – Śliwa

I rok nabór 2017-2020,
II rok nabór 2016-2019

 • Automatyka i robotyka
 • Bezpieczeństwo Państwa
 • Administracja

 

Godziny załatwiania spraw studenckich:

poniedziałek – czwartek 9.30 – 14.00

piątek 9.30 – 16.00 (w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Dział czynny do godz. 15.30)

mgr Katarzyna Kasowska

I rok nabór 2017-2020,
II rok nabór 2016-2019

 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia czeska (nabór 2016-2019)
 • Język angielski
 • Język niemiecki

Godziny załatwiania spraw studenckich:

poniedziałek – czwartek 9.30 – 14.00

piątek 9.30 – 16.00 (w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Dział czynny do godz. 15.30)

Katarzyna Kołodziej

I rok nabór 2017-2020,
II rok nabór 2016-2019

 • Pedagogika Resocjalizacyjna
 • Edukacja Elementarna z dodatkową specjalnością język obcy lub terapia psychopedagogiczna

I rok nabór 2017-2020,

 • Pielęgniarstwo

 

Godziny załatwiania spraw studenckich:

poniedziałek – czwartek 9.30 – 14.00

piątek 9.30 – 16.00 (w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień Dział czynny do godz. 15.30)

LOKALIZACJA:
PARTER, NAPRZECIWKO WEJŚCIA GŁÓWNEGO