Studenci III roku kier. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Termin ostateczny zarejestrowania prac dyplomowych przez studentów do obrony jest w dniu 27 września 2019 od godz. 9.30 do 14.00 w Dziale Obsługi Studenta pok. 131-2.

Proszę bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami przystąpienia do obrony:

https://student.pwsz.raciborz.edu.pl/wp-content/uploads/2019/04/Warunki-przyst%C4%85pienia-do-egzaminu-dyplomowego-od-2018_2019-obowi%C4%85zuj%C4%85ce-od-semestru-letniego.pdf