Studenci kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, którzy zdali egzamin dyplomowy w dniu 02-07-2018 mogą już odbierać (tylko OSOBIŚCIE) dyplom ukończenia studiów w Dziale Obsługi Studenta w pok. 131-2 w godz. 9.30 do 14.00.