Studenci III roku  kier. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Prace dyplomowe będą rejestrowane w dniu 18 czerwca 2018 (poniedziałek) w Dziale Obsługi Studenta w pok. 131-2 od godz. 10.00 do 13.00.

Proszę dokładnie zapoznać się z „Warunkami przystąpienia studentów do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2017/2018”.