Zagadnienia egzaminacyjne dla Edukacji Elementarnej II. Edukacja matematyczna z metodyką.

 1. Rozwijanie aktywności matematycznej dziecka.
 2. Cele kształcenia matematycznego w edukacji wczesnoszkolnej.
 3. Planowanie procesu nauczania – uczenia się matematyki w klasach początkowych (scenariusz – konspekt)
 4. Orientacja w przestrzeni.
 5. Kształtowanie pojęcia zbioru.
 6. Liczby naturalne i działania na nich.
 7. Rozwiązywanie równań i nierówności.
 8. Kształtowanie pojęć i umiejętności geometrycznych.
 9. Umiejętności praktyczne w kształceniu matematycznym.
 10. Praca domowa z matematyki.
 11. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych.
 12. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki.

Literatura:

Jerzy Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Nowik, Opole 2013.

Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska, Edukacja Matematyczna Dzieci. WSIP, Warszawa 1997.