Warunki przystąpienia studentów do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2018-2019 : Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego od 2018_2019 – obowiązujące od semestru letniego

Wzory stron tytułowych prac dyplomowych:

Proszę przed wydrukiem i zatwierdzeniem własnej pracy dyplomowej sprawdzić czy strona tytułowa zawiera prawidłowe dane oraz bieżące daty!

Dla kierunków: Wychowanie Fizyczne:

Turystyka i Rekreacja:

Pedagogika:

Administracja; Bezpieczeństwo Państwa:

Automatyka i Robotyka:

Filologia

Architektura:

Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: