UPRZEJMIE PROSIMY O SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI
KARTY TYTUŁOWEJ PRZED WYDRUKIEM I AKTUALIZACJĘ DANYCH
(NP. ROKU WYDRUKU PRACY!!!) W PRZECIWNYM RAZIE PRACA MOŻE ZOSTAĆ ODRZUCONA!