Warunki przystąpienia studentów do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2018-2019 :

Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego od 2018_2019 – obowiązujące od semestru letniego

 

Wzory stron tytułowych prac dyplomowych:

Proszę przed wydrukiem i zatwierdzeniem własnej pracy dyplomowej sprawdzić czy strona tytułowa zawiera prawidłowe dane oraz bieżące daty!

Dla kierunków:

Wychowanie Fizyczne:

 

Turystyka i Rekreacja:

 

Pedagogika:

 

Administracja; Bezpieczeństwo Państwa:

 

Automatyka i Robotyka:

 

Filologia

 

Architektura:

 

Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: