Na kierunkach inżynierskich dopuszcza się po zakończeniu cyklu kształcenia, a przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zdanie testu sprawdzającego kompetencje inżynierskie związane z danym kierunkiem.

 

Wzory stron tytułowych prac dyplomowych:

 

Proszę przed wydrukiem i zatwierdzeniem własnej pracy dyplomowej sprawdzić czy strona tytułowa zawiera prawidłowe dane oraz bieżące daty!

 

Dla kierunków: Wychowanie Fizyczne:

 

 

Turystyka i Rekreacja:

 

 

Pedagogika:

 

 

Administracja; Bezpieczeństwo Państwa:

 

 

Automatyka i Robotyka:

 

 

Filologia

 

 

Architektura:

 

 

Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

 

 

 Pielęgniarstwo

 

 

 

 

Regulamin weryfikacji prac dyplomowych jednolitym systemem antyplagiatowym (JSA) oraz archiwizacji prac dyplomowych w ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

 

 


 

Skip to content