Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego 2019 – 2020

Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego 2019-2020 ONLINE- kliknij, aby pobrać dokument

Wzory stron tytułowych prac dyplomowych 2020:

Proszę przed wydrukiem i zatwierdzeniem własnej pracy dyplomowej sprawdzić czy strona tytułowa zawiera prawidłowe dane oraz bieżące daty!

Dla kierunków:


Wychowanie Fizyczne:

Turystyka i Rekreacja:

Pielęgniarstwo:

Pedagogika:

Administracja; Bezpieczeństwo Państwa:

Automatyka i Robotyka:

Filologia

Architektura:

Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: