Na kierunkach inżynierskich dopuszcza się po zakończeniu cyklu kształcenia, a przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zdanie testu sprawdzającego kompetencje inżynierskie związane z danym kierunkiem.

 

Wzory stron tytułowych prac dyplomowych:

 

Proszę przed wydrukiem i zatwierdzeniem własnej pracy dyplomowej sprawdzić czy strona tytułowa zawiera prawidłowe dane oraz bieżące daty!

 

Dla kierunków:

Wychowanie Fizyczne:

 

Turystyka i Rekreacja:

 

Pedagogika:

 

Administracja; Bezpieczeństwo Państwa:

 

Automatyka i Robotyka:

 

Filologia

 

Architektura:

 

Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

 

 Pielęgniarstwo

 

 Wnioski Studenta:

 

 

 Niezbędne druki do pobrania:

Regulamin weryfikacji prac dyplomowych jednolitym systemem antyplagiatowym (JSA) oraz archiwizacji prac dyplomowych w ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 165/2020
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
z dnia 1 grudnia 2020 roku
w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych
w Uczelnianym Repozytorium Prac Dyplomowych (bazie pisemnych prac dyplomowych)
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie do pobrania


 

Skip to content