Egzamin z dnia 29.01.2019 r. – przedmiot  Strategia Bezpieczeństwa – dr Grzegorz Chrószcz zostaje odwołany.