Select Page

Harmonogram Administracja

Sesja Egzaminacyjna – Rok III Administracja

Prawo pracy - dr Łukasz Karaś - gr. I 31.01.2019 r.  godz. 17.00 sala 324 ustny, gr. II weekendowa 31.01.2019 r. godz. 18.00 sala 324. Prawo ubezpieczeń społecznych - dr Władysław Świątek gr. I...

Sesja Egzaminacyjna – Rok II Administracja

Ustrój i zadania samorządu terytorialnego - dr Łukasz Karaś gr. I 31.01.2019 r. godz. 16.00 sala 324 ustny, gr. II weekendowa 02.02.2019 r. godz. 10.00 sala 330 pisemny.

Kategorie

Archiwa