Harmonogram egzaminów – Administracja rok III 2019/2020

Rok studiów Przedmiot   Egzaminator   Data   Godzina   Forma egz. III Zarządzanie zasobami w małych i średnich przedsiębiorstw dr inż. Sabina Musioł 22.06.2020 r. gr. I 18.00 Platforma Moodle test...

Harmonogram egzaminów – Administracja rok II 2019/2020

Rok studiów Przedmiot   Egzaminator   Data   Godzina   Forma egz.   II Język obcy mgr Joanna Marchwiak 22.06.2020 gr. I 10.00 ZOOM, TEAMS, MOODLE mgr Joanna Marchwiak 22.06.2020  gr. II weekendowa...

Harmonogram egzaminów – Administracja rok I 2019/2020

Rok studiów Przedmiot   Egzaminator   Data   Godzina   Forma egz.   I Logika   dr Zbigniew Wieczorek 25.06.2020 gr. I 9.00-11.00 MS TEAMS ustny Logika   dr Zbigniew Wieczorek 27.06.2020 gr. II...