Dodatkowe terminy ubezpieczeń od NNW

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego informuje, że zostały wprowadzone dodatkowe terminy spotkań z ubezpieczycielami. Ponownie dwóch różnych ubezpieczycieli (AXA oraz PZU) będzie stacjonować przy wejściu głównym w holu głównym w następujących dniach i godzinach:...

Ubezpieczenie NNW

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego informuje, że zgodnie z ustaleniami z władzami uczelni na terenie PWSZ w Raciborzu będzie można się ubezpieczyć od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Dwóch różnych ubezpieczycieli (AXA oraz PZU) będzie stacjonować w wejściu...

Skip to content