Egzamin poprawkowy język obcy – 23.09.2016 r. godz.9.00
A. Zimna – sala 223
I. Draszczyk – 222
M. Skwarecka – 219
K. Stadnik – 225
K. Chłosta – 224
J. Marchwiak – 227