HARMONOGRAM
LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ (7 – 30.06.2017)
I SESJI POPRAWKOWEJ (11 – 17.09.2017)

FILOLOGIA CZESKA

Rok

Przedmiot

Egzaminator Data egzaminu Godz. Numer sali Forma egzaminu

I

Wstęp do językoznawstwa mgr Alina Zimna 7.06.2017 16.00 A 223 ustny
14.09.2017 10.00 A 223

ustny