Zapraszamy studentów filologii angielskiej, których egzamin dyplomowy odbyły się w dniu 22 maja br., po odbiór dokumentów ukończenia studiów.

Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Neofilologii w godz. 7.30 – 15.30